webinar register page

Webinar banner
Presentació del Programa d’incorporació de fisioterapeutes a l’Atenció Primària i Comunitària
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que aproximadament el 15% de la població mundial pateix algun tipus d’afectació de la funcionalitat, dels quals un 2-4% presenten dificultats importants en el seu dia a dia. Les intervencions de promoció del funcionament i prevenció de la discapacitat han demostrat efectivitat, tant per reduir-ne l’aparició com per frenar-ne l’empitjorament. En aquest context, l’Atenció Primària i Comunitària (APiC), com a primer nivell d’atenció i proximitat a les persones, constitueix el mitjà òptim per realitzar aquesta tasca com a part de les funcions de promoció de la salut i prevenció que li són pròpies. Així mateix, l’abordatge terapèutic d’afeccions és propi en l’àmbit de l’APiC, atesa la utilització de procediments i tecnologies accessibles amb garanties de qualitat i seguretat per als pacients.

En aquesta sessió volem presentar als professionals de l’atenció primària i comunitària (APiC) el programa d’incorporació de professionals fisioterapeutes (FisioAPiC) en els equips d’atenció primària (EAP) del Departament de Salut. Amb aquest nou perfil professional es busca incrementar la realització d’intervencions per a la promoció i la millora de l’autonomia i del funcionament i la prevenció de la discapacitat, principalment adreçades a afeccions musculoesquelètiques de baixa complexitat, sovint cròniques, així com el d’augmentar el vincle de la població amb activitats i serveis de la comunitat beneficioses en aquest context.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària.